Bộ Đục Dẹp 5 Chi Tiết 0714 9050 MATADOR

Bộ Đục Dẹp 5 Chi Tiết 0714 9050 MATADOR

  • Tiêu chuẩn: DIN 6453
  • Kích thước các đục: 125mm, 150mm, 175mm, 200mm, 250mm
  • Trọng lượng: 1.500g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39