Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Inch 1/4 x 5/16 0200 8001 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Inch 1/4 x 5/16 0200 8001 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài: 176mm
  • Trọng lượng: 55g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39