Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Inch 3/8 x 7/16 0200 8002 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Inch 3/8 x 7/16 0200 8002 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài: 206mm
  • Trọng lượng: 115g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39