Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Inch 7/16 x 1/2 0200 8003 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Inch 7/16 x 1/2 0200 8003 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài: 221mm
  • Trọng lượng: 135g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39