Kìm Mỏ Quạ 400mm 0556 0400 MATADOR

Kìm Mỏ Quạ 400mm 0556 0400 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome – Vanadium
  • Chiều dài kìm: 400mm
  • Trọng lượng: 1025g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39