Kìm Mỏ Quạ 320mm 0557 0320 MATADOR

Author : Hữu Thành

Kìm Mỏ Quạ 320mm 0557 0320 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome-Vanadium
  • Chiều dài tổng thể: 320mm
  • Trọng lượng: 640g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39