Kìm Mỏ Quạ 250mm 0557 0250 MATADOR

Kìm Mỏ Quạ 250mm 0557 0250 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome-Vanadium
  • Chiều dài tổng thể: 250mm
  • Trọng lượng: 360g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39