Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 32mm 0190 0320 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 32mm 0190 0320 MATADOR

  • Size: 32mm
  • Chiều dài 408mm
  • Trọng lượng: 780g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39