Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 33mm 0190 0330 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 33mm 0190 0330 MATADOR

  • Size: 33mm
  • Chiều dài 412mm
  • Trọng lượng: 800g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39