Kìm Mỏ Quạ 240mm 0556 0240 MATADOR

Author : Hữu Thành

Kìm Mỏ Quạ 240mm 0556 0240 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome – Vanadium
  • Chiều dài kìm: 240mm
  • Trọng lượng: 350g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39