Kìm Mỏ Quạ 180mm 0556 0180 MATADOR

Author : Hữu Thành

Kìm Mỏ Quạ 180mm 0556 0180 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome – Vanadium
  • Chiều dài kìm: 180mm
  • Trọng lượng: 155g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39