Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 21x23mm 0200 2123 MATADOR

Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 21x23mm 0200 2123 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài: 325mm
  • Trọng lượng: 360g

 

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39