Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 24x26mm 0200 2426 MATADOR

Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 24x26mm 0200 2426 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài: 337mm
  • Trọng lượng: 430g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39