Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 20x22mm 0200 2022 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 20x22mm 0200 2022 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài: 318mm
  • Trọng lượng: 305g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39