Cờ lê 2 đầu miệng mini 5x5mm 0145 0050 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ lê 2 đầu miệng mini 5x5mm 0145 0050 MATADOR

Vật liệu: Chrome Vanadium.
Bề mặt phủ Chrome, si bóng.
Chiều dài: 85mm
Trọng lượng: 10g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39