Cờ lê 2 đầu miệng 220 X 24mm 0100 2224 MATADOR

Cờ lê 2 đầu miệng 220 X 24mm 0100 2224 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Bề mặt xử lý crom, mờ.
  • Ngàm nghiêng 15 độ.
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39