Cờ lê 2 đầu miệng size 55x60mm 0132 5560 MATADOR

Cờ lê 2 đầu miệng size 55x60mm 0132 5560 MATADOR

Ngàm nghiêng 15 độ.
Bề mặt phủ Manganese – Phosphated.
Chiều dài: 490mm
Trọng lượng: 1875g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39