Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 13x17mm 0200 1317 MATADOR

Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 13x17mm 0200 1317 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài: 263mm
  • Trọng lượng: 240g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39