Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 14x15mm 0200 1415 MATADOR

Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 14x15mm 0200 1415 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài: 216mm
  • Trọng lượng: 110g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39