Cờ Lê Tự Động Vòng Miệng 14mm 0189 0140 MATADOR

Cờ Lê Tự Động Vòng Miệng 14mm 0189 0140 MATADOR

  • Bề mặt: mạ Chrome mờ
  • Chiều dài: 190mm
  • Trọng lượng: 100g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39