Cờ Lê Tự Động Vòng Miệng 13mm 0189 0130 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Tự Động Vòng Miệng 13mm 0189 0130 MATADOR

  • Bề mặt: mạ Chrome mờ
  • Chiều dài: 165mm
  • Trọng lượng: 80g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39