Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 18x19mm 0200 1819 MATADOR

Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 18x19mm 0200 1819 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài: 290mm
  • Trọng lượng: 300g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39