Cờ lê 2 đầu miệng 5.5×5.5mm 0145 0055 MATADOR

Cờ lê 2 đầu miệng 5.5×5.5mm 0145 0055 MATADOR

Vật liệu: Chrome Vanadium.
Bề mặt phủ Chrome, si bóng.
Chiều dài: 87mm
Trọng lượng: 10g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39