Cờ lê 2 đầu miệng 6x6mm 0145 0060 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ lê 2 đầu miệng 6x6mm 0145 0060 MATADOR

Vật liệu: Chrome Vanadium.
Bề mặt phủ Chrome, si bóng.
Chiều dài: 90mm
Trọng lượng: 10g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39