Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 0200 0607 MATADOR

Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 0200 0607 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài: 167mm
  • Trọng lượng: 40g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39