Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 8x9mm 0200 0809 MATADOR

Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 8x9mm 0200 0809 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài: 182mm
  • Trọng lượng: 60g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39