Cờ lê 1 đầu miệng size 18mm 0130 0180 MATADOR

Cờ lê 1 đầu miệng size 18mm 0130 0180 MATADOR

Bề mặt phủ Manganese – Phosphated
Chiều dài: 161mm
Trọng lượng: 70g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39