Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Inch 1/2 x 9/16 0200 8004 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Inch 1/2 x 9/16 0200 8004 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài: 245mm
  • Trọng lượng: 145g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39