Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Inch 5/8 x 11/16 0200 8005 MATADOR

Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Inch 5/8 x 11/16 0200 8005 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài: 271mm
  • Trọng lượng: 270g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39