Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 21mm 0190 0210 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 21mm 0190 0210 MATADOR

  • Size: 21mm
  • Chiều dài 279mm
  • Trọng lượng: 250g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39