Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 9mm 0185 0090 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 9mm 0185 0090 MATADOR

  • Hàm nghiêng 15 độ.
  • Trọng lượng: 30g
  • Tổng chiều dài 130mm
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39