Cờ Lê Vòng Miệng 1/4 Inch 0185 8001 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng 1/4 Inch 0185 8001 MATADOR

  • Hàm nghiêng 15 độ.
  • Trọng lượng: 630g
  • Tổng chiều dài 420mm
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39