Búa Đầu Vát DIN 6000g 0711 0600 MATADOR

Búa Đầu Vát DIN 6000g 0711 0600 MATADOR

  • Tổng chiều dài búa: 810mm
  • Trọng lượng đầu búa: 6.000g
  • Trọng lượng búa: 6.500g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39