Búa Đầu Tròn 1 LBS 0710 0004 MATADOR

Búa Đầu Tròn 1 LBS 0710 0004 MATADOR

  • Chiều dài búa: 360mm
  • Trọng lượng búa: 550g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39