Búa Đầu Vát 2000g 0705 2000 MATADOR

Búa Đầu Vát 2000g 0705 2000 MATADOR

  • Tổng chiều dài búa: 400mm
  • Trọng lượng đầu búa: 2.000g
  • Trọng lượng búa: 2.285g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39