Búa Đầu Vát 400g 0705 0400 MATADOR

Búa Đầu Vát 400g 0705 0400 MATADOR

  • Tổng chiều dài búa: 310mm
  • Trọng lượng đầu búa: 400g
  • Trọng lượng búa: 460g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39