Búa Đầu Vát 300g 0705 0300 MATADOR

Búa Đầu Vát 300g 0705 0300 MATADOR

  • Vật liệu: đầu búa C 45, tay cầm gỗ qua xử lý.
  • Tổng chiều dài búa: 300mm
  • Trọng lượng đầu búa: 300g
  • Trọng lượng búa: 370g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39