Búa Đầu Vát 1500g 0705 1500 MATADOR

Búa Đầu Vát 1500g 0705 1500 MATADOR

  • Tổng chiều dài búa: 380mm
  • Trọng lượng đầu búa: 1.500g
  • Trọng lượng búa: 1.700g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39