Búa Đồng Đầu Vuông 500g 0708 0500 MATADOR

Búa Đồng Đầu Vuông 500g 0708 0500 MATADOR

  • Tổng chiều dài búa: 270mm
  • Trọng lượng đầu búa: 500g
  • Trọng lượng búa: 600g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39