Dụng cụ đo điện Kyoritsu 3021A

Dụng cụ đo điện Kyoritsu 3021A

Điện áp thử : 125V     250V 500V 1000V

Giải đo :    4.000/40.00/200.0MΩ

4.000/40.00/400.0/2000MΩ

Độ chính xác:      |±2%rdg±6dgt

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39