Súng phun sơn: WIDER1-10E1S

WIDER1-10E1S

  • Lỗ phun : 1.0 mm
  • Phương pháp cấp sơn : Dùng cốc dưới
  • Áp suất khí : 0.24 MPa
  • Khí tiêu thụ : 75 L/phút
  • Lưu lượng chất lỏng : 85 ml/phút
  • Khoảng cách phun : 200 mm
  • Độ rộng vệt phun : 120 mm
  • Nắp khí : E1
  • Trọng lượng : 290g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39