Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1052

Author : Hữu Thành

Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1052, K1052 có các thông số kỹ thuật sau:

Chế độ : MEAN/RMS

DC V :600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V

AC V [RMS]  : 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39