Máy đo Clo HI97734C

Máy Quang Đo Clo Dư Và Clo Tổng Trong Nước Sạch HI97734
Thang đo: 0.00 đến 10.00 mg/L (ppm) Cl2 (clo dư và clo tổng)
Độ phân giải: 0.01 mg/L (ppm)
Độ chính xác @25oC
±0.03 mg/L và ±3% kết quả đo
Nguồn đèn

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39