Máy đo PH HI98100

Thang đo pH 0.00 đến 14.00 pH
Độ phân giải pH 0.01 pH
Độ chính xác pH ±0.20 pH
Hiệu chuẩn tự động, 2 điểm tại 4.01 và 7.01 hoặc 7.01 và 10.01
Pin 1 pin CR2032
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39