Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1009

– Chỉ thị số Kyoritsu 1009
– DCV : 400mV/4/40/400/600V
– ACV : 400mV/4/40/400/600V
– DCA : 400/4000µA/40/400mA/4/10A
– ACA : 400/4000µA/40/400mA/4/10A

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39