Đồng hồ đo quy trình Fluke 773

Đồng hồ đo quy trình Fluke 773

Diameter of measurable conductor 0.177 or 4.5 mm max
Operating temperature -10 to 50 ºC
Storage Temperature -25 to 60ºC
Operating Humidity < 90% @ <30 ºC, < 75% @ 30 to 55ºC
Operating Altitude 0 to 2000 m
IP Rating IP 40
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39