Búa Đầu Vuông 1.5kg 0707 1500 MATADOR

Author : Hữu Thành

Búa Đầu Vuông 1.5kg 0707 1500 MATADOR

  • Tổng chiều dài búa: 280mm
  • Trọng lượng đầu búa: 1.500g
  • Trọng lượng búa: 1.690g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39