Búa Đầu Tròn 1/2 LBS 0710 0002 MATADOR

Búa Đầu Tròn 1/2 LBS 0710 0002 MATADOR

  • Đã gắn sẵn tay cầm bằng gỗ ép sấy và phủ epoxy.
  • Chiều dài búa: 300mm
  • Trọng lượng búa: 350g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39