Búa Đồng Đầu Vuông 1000g 0708 1000 MATADOR

Búa Đồng Đầu Vuông 1000g 0708 1000 MATADOR

  • Tổng chiều dài búa: 280mm
  • Trọng lượng đầu búa: 500g
  • Trọng lượng búa: 1.100g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39