Búa Đầu Tròn 2 LBS 0710 0008 MATADOR

Búa Đầu Tròn 2 LBS 0710 0008 MATADOR

  • Chiều dài búa: 410mm
  • Trọng lượng búa: 1100g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39